BEDO PHYLIP BACH (fl. 1480), bardd o sir Frycheiniog

Enw: Bedo Phylip Bach
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: bardd o sir Frycheiniog
Maes gweithgaredd: Barddoniaeth
Awdur: Norma Gwyneth Hughes

Awdur 11 o gywyddau. Awgrymwyd mai yr un yw ef a Bedo Brwynllys am fod y ddau yn hanfod o agos yr un ardal, ond un llawysgrif yn unig sydd yn mynegi ansicrwydd.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC-RUU/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.