BWTTING, RHYS (15fed ganrif), telynor

Enw: Rhys Bwtting
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: telynor
Maes gweithgaredd: Eisteddfod; Cerddoriaeth; Perfformio
Awdur: Robert David Griffith

Brodor o Brestatyn, Sir y Fflint. Yn eisteddfod Caerfyrddin a gynhaliwyd o dan nawdd Henry VI ac o dan lywodraeth Gruffydd ap Nicolas yn 1451 dyfarnwyd y wobr iddo fel prif ddatganydd gyda'r tannau.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC-RUU/1.0/