CADWALADR ap RHYS TREFNANT (fl. 1600), bardd

Enw: Cadwaladr ap Rhys Trefnant
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: bardd
Maes gweithgaredd: Barddoniaeth
Awdur: Norma Gwyneth Hughes

Ychydig iawn a wyddys amdano, ac ychydig o'i waith sydd ar gael. Canodd i wŷr Maldwyn yn bennaf; gyrrodd eog a chywydd i Syr Edward Herbert, arglwydd Powys; ysgrifennodd hefyd i Huw ap Iefan o Fathafarn ac i Lewys Gwyn.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC-RUU/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.