CADWALADR, Syr RHYS (bu farw 1690), bardd

Enw: Rhys Cadwaladr
Dyddiad marw: 1690
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: bardd
Maes gweithgaredd: Crefydd; Barddoniaeth
Awdur: Norma Gwyneth Hughes

O Gelynnin, ger Conwy, yn ôl Siôn Edwart, ond o'r Coleg yn nhre Conwy yn ôl ei dystiolaeth ei hun (Llanstephan MS 15 , t. 37). Y dyddiad cyntaf a geir amdano yw 1666; canodd i un o deulu Gwydir yn 1674, a chanodd lawer i deulu Mostyn ac un gân i Thomas Mostyn ar adeg y Calan, 1678. Ni cheir dyddiad pendant arall ar ôl 1689, pan ganodd gywydd marwnad i Thomas Jones, sywedydd, Corwen. Bu farw y flwyddyn ganlynol, 1690 (Llanstephan MS 15 , t. 34).

Mae llawer o'i waith ar gael, yn cynnwys 24 englyn, ar wahân i'w gyfieithiadau i'r Gymraeg o waith Horas a Seneca a chywydd marwnad i John Hookes o Gonwy, a briodolir iddo ond a ysgrifennwyd dros William Fychan yn ôl rhai llawysgrifau.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC-RUU/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.