CORY (John Cory and Sons Limited)

Ceir dau deulu gwahanol o ddiwydiannwyr yn Ne Cymru a oedd yn dwyn yr un cyfenw. Y mae'r teulu hwn (John Cory and Sons Limited) i'w wahaniaethu oddi wrth deulu'r Richard Cory I a'i feibion a ffurfiodd fusnes Cory Brothers Limited.

JOHN CORY I (? - 1891), S. Julian's, gerllaw Casnewydd-ar-Wysg, pennaeth ‘John Cory and Sons’

Ganwyd yn Padstow, Cernyw. Ar ôl bod yn gapten llongau daeth i Gaerdydd i fod yn frocer a pherchennog llongau yn 1872 — h.y. rai blynyddoedd wedi i Richard Cory I ddyfod i Gaerdydd o Bideford gyda'i ddau fab, John a Richard II. Gyda'i ddau fab — JOHN a JAMES HERBERT — sefydlodd fusnes ‘John Cory and Sons’; pan fu ef farw yr oedd gan y cwmni 21 o agerlongau a thair llong arall yn cael eu hadeiladu iddynt.

JOHN CORY II (1855 - 1931)

Mab John Cory I; ganwyd yn Padstow, a daeth i Gaerdydd yn 17 oed o Lundain, lle y buasai'n dysgu gwaith marsiandwr a brocer llongau. Ymunodd â'i dad (John Cory I) a'i frawd Herbert ym musnes ‘John Cory and Sons,’ perchnogion llongau, etc. Priododd Emma Grigg, merch George Hosking Wills, Caerdydd. Bu'n byw yn Sea View House, Penarth, a Kingsland, Peterston-super-Ely. Efe oedd llywydd bwrdd cyfarwyddwyr y ‘Cardiff Channel Dry Docks and Pontoon Co., Ltd.’, a'r ‘Mount Stuart Dry Docks, Ltd.’, pan unwyd y ddau gwmni yn 1931. Yr oedd yn gyfarwyddwr tua 36 o gwmnïau'n ymwneud â llongau a thrafnidiaeth, yn Geidwadwr o ran gwleidyddiaeth, ac yn Wesle o ran enwad. Bu farw 26 Rhagfyr 1931, a chladdwyd ef yng nghladdfa gyhoeddus Caerdydd. Gadawodd ddau fab — (1) JOHN HERBERT CORY (bu farw 17 Mai 1939), a (2) Charles Kingsley Cory.

CORY, Syr JAMES HERBERT (1857 - 1933), barwnig a pherchennog llongau

Ail fab John Cory I. Ganwyd yntau yn Padstow 7 Chwefror 1857. Yr oedd yn gyfarwyddwr tua 35 o gwmnïau. Bu'n aelod seneddol dros rannau o Gaerdydd, 1915-1923. Eglwyswr ydoedd ac addolai yn eglwys Tongwynlais. Rhoes gymorth ariannol i Goleg Technegol ac i ysbytai Caerdydd. Bu'n briod ddwywaith, gan adael pedwar mab ac un ferch o'r briodas gyntaf, a dwy ferch o'r ail briodas. Bu farw 2 Chwefror 1933, ac fe'i dilynwyd, fel barwnig, gan ei fab HERBERT GEORGE CORY (a fu farw 7 Mai 1935).

Awdur

Ffynonellau

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/