CRAWLEY, RICHARD (1840 - 1893), ysgolhaig

Enw: Richard Crawley
Dyddiad geni: 1840
Dyddiad marw: 1893
Rhiant: William Crawley
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: ysgolhaig
Maes gweithgaredd: Ysgolheictod ac Ieithoedd
Awdur: Robert Thomas Jenkins

Ganwyd yn y Bryngwyn gerllaw'r Rhaglan, 26 Rhagfyr 1840, yn fab i William Crawley, archddiacon Mynwy, a Gertrude, trydedd merch Syr Love Jones Parry o Fadryn. Yr oedd yn gymrawd o Goleg Worcester, Rhydychen. Ymdrinir â'i yrfa a'i weithiau (y pwysicaf ohonynt oedd y cyfieithiad o Thucydides, a gynhwysir bellach yn ‘Everyman's Library’) gan Sidney Lee yn yr atodiad cyntaf i'r D.N.B. Bu farw 30 Mawrth 1893.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/