DAFYDD ap PHYLIP ap RHYS, Syr (fl. tua 1500-1540), bardd mewn urddau eglwysig, y mae'n debyg

Enw: Dafydd ap Phylip ap Rhys
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: bardd mewn urddau eglwysig, y mae'n debyg
Maes gweithgaredd: Crefydd; Barddoniaeth
Awdur: Ray Looker

Yn ôl Iolo Morganwg yr oedd o blwyf Llangyfelach, ger Abertawe (NLW MSS 13062B (467)). Un gerdd ganddo yn unig a gadwyd, sef cywydd moliant i Syr Rhys ap Thomas, aelod enwog o deulu Ystrad Tywi.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC-RUU/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.