DAFYDD WILIAM PYRS (PRYS) (fl. c. 1660), bardd

Enw: Dafydd Wiliam Pyrs (Prys)
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: bardd
Maes gweithgaredd: Barddoniaeth
Awdur: Ray Looker

dywedir ei fod yn frodor o Gynwyd yn Sir Feirionnydd. Ni wyddys dim o'i hanes, ond cedwir o leiaf ddwy o'i gerddi, sef un a elwir yn ' hanes yr hen ŵr o'r coed,' a cherdd ymddiddan rhyngddo a Mathew Owen o Langar. Cerdd ar ddull ymddiddan rhwng dwy chwaer yw'r olaf, a'r ddau fardd yn canu pob yn ail bennill ynddi.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC-RUU/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.