DAVIES, THOMAS (1837 - 1892), arbenigwr mewn mwnofyddiaeth

Enw: Thomas Davies
Dyddiad geni: 1837
Dyddiad marw: 1892
Rhiant: William Davies
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: arbenigwr mewn mwnofyddiaeth
Maes gweithgaredd: Natur ac Amaethyddiaeth; Gwyddoniaeth a Mathemateg
Awdur: Frederick John North

a mab William Davies, palaeontolegwr; ganwyd yn St Pancras, Llundain, 29 Rhagfyr 1837. Ar ôl treulio peth amser ar y môr aeth Davies yn gynorthwywr yn adran y mwnau yn yr Amgueddfa Brydeinig, 1858; o dan yr athro M. H. N. Story-Maskelyne daeth yn arbenigwr mewn mwnofyddiaeth, ac yr oedd yn arloesydd astudio creigiau gyda chymorth y chwyddwydr. Yn union yr un fath â'i dad ymddiddorai fwy yn ei waith swyddogol nag mewn cyhoeddi ffrwyth ei waith ymchwil, ond bu iddo anfon rhai cyfraniadau i'r Quarterly Journal of the Geological Society, y Geological Magazine, a'r Mineralogical Magazine; bu'n golygu 'r olaf o'r tri am lawer blwyddyn. Fe'i hetholwyd yn F.G.S. yn 1870 a dyfarnwyd ‘Wollaston Fund’ y ‘Geological Society’ iddo yn 1880. Bu farw 21 Rhagfyr 1892.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/