DAVIES, WILLIAM (1820 - 1875), gweinidog Wesleaidd

Enw: William Davies
Dyddiad geni: 1820
Dyddiad marw: 1875
Priod: Mary Davies
Priod: Jane Davies (née Williams)
Plentyn: William Edwards Davies
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: gweinidog Wesleaidd
Maes gweithgaredd: Crefydd
Awdur: Griffith Thomas Roberts

Ganwyd yn Aberystwyth, 16 Hydref 1820. Cafodd addysg elfennol weddol dda, ac wedyn fe'i diwylliodd ei hun drwy ddarllen yn eang. Weslead oedd ei fam, ac ymunodd yntau â hwy yn 1840. Pregethwr cyflogedig yn Llanfair-yng-Nghornwy ydoedd pan dderbyniwyd ef i'r weinidogaeth yn 1843; ordeiniwyd ef ar derfyn ei dymor prawf yn 1847. Wedi bod ohono'n weinidog ar amryw gylchdeithiau yng Ngogledd Cymru, Lerpwl, a Llundain, dewisiwyd ef yn oruchwyliwr llyfrfa ei gyfundeb ym Mangor, yn 1867. Ef, ond odid, oedd y mwyaf amryddawn o weinidogion Wesleaidd Cymraeg ei ganrif - yn drefnydd medrus, dadleuydd effeithiol, yn fawr ei ddiddordeb mewn llên a cherddoriaeth, ac yn bregethwr dylanwadol iawn. Bu'n olygydd Y Winllan (1857-60) a Yr Eurgrawn Wesleyaidd (1866-75), a bu'n ysgrifennu ' Llith yr Hen Wyliedydd ' i'r olaf yn rheolaidd am gyfnod maith. Ei brif weithiau llenyddol oedd: Geiriadur Ysgrythyrol, 1857, Agoriad i'r Ysgrythyrau, 1860, Athrawiaeth yr Iawn, 1873, John Bryan a'i Amserau, 1900 (adarg. o Eurgrawn 1867). Ef oedd ysgrifennydd cyntaf trysorfa capelau talaith Gogledd Cymru (1855-60, 1863-6), a bu'n ysgrifennydd y dalaith o 1865 hyd 1875. Etholwyd ef hefyd yn un o lywodraethwyr Ysgol y Friars ym Mangor. Ei wraig gyntaf oedd Jane Williams, Tŷ Newydd, Abergele (bu farw 26 Ionawr 1854, yn 33 mlwydd oed); mab iddynt hwy oedd William Edwards Davies. Ei ail wraig oedd Mary Humphreys o Aberystwyth (bu farw 1875), gweddw Hugh Humphreys o Dreffynnon. Bu ef ei hun farw yn fuan ar ôl ei ail wraig, 13 Awst 1875, chladdwyd ef gyda hi yn Aberystwyth.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC-RUU/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.