DURSTON, THOMAS (bu farw 1767), gwerthwr llyfrau ac argraffydd llyfrau a baledi yn Amwythig.

Enw: Thomas Durston
Dyddiad marw: 1767
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: gwerthwr llyfrau ac argraffydd llyfrau a baledi
Place: Amwythig
Maes gweithgaredd: Diwydiant a Busnes; Argraffu a Chyhoeddi
Awdur: William Llewelyn Davies

Er nad yw'n sicr mai Cymro oedd Thomas Durston, argraffodd gynifer o lyfrau a baledi Cymraeg nes haeddu ohono gofnod byr yn y gwaith hwn. Dechreuodd argraffu yn Amwythig yn 1711 (e.e. Y Lyfr Gweddi-Gyffredin Y Cydymmaith Goreu: Yn y Ty a'r Stafell). Cafodd ryddfreiniad y ‘Combrethren of Saddlers’ ar 23 Mai 1714. Y mae'n debyg iddo barhau mewn busnes hyd ei gladdu ar 26 Medi 1767. Ynglyn â'i ddiffyg egwyddor ynglyn a gwaith argraffwyr eraill, gweler J. H. Davies, ‘Early Welsh Bibliography,’ yn Trafodion Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion, 1897-8. Am deitlau rhai o gynhyrchion ei wasg gweler y ffynonellau a enwir isod.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC-RUU/1.0/