EDWARD ap HYWEL ap GRUFFYDD (fl. 15 ganrif), cywyddwr nad oes ond ychydig o'i waith ar gael

Enw: Edward ap Hywel ap Gruffydd
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: cywyddwr nad oes ond ychydig o'i waith ar gael
Maes gweithgaredd: Barddoniaeth
Awdur: Mary Gwendoline Ellis

Yn NLW MS 6471B ceir dau gopi o'i gywydd 'i ofyn klog i Syr Richard.' Gellir casglu o'r cywydd mai Richard Redman, esgob Llanelwy o 1471 hyd 1496, oedd y gŵr hwn. Priodolir dau englyn i Edward ap Hywel yn NLW MS 3047C , eithr yn ôl Peniarth MS 99 eiddo Sion Tudur yw un ohonynt.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.