EDWARD MAELOR (fl. c. 1580-1620), bardd

Enw: Edward Maelor
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: bardd
Maes gweithgaredd: Barddoniaeth
Awdur: Ray Looker

Ni wyddys dim o'i hanes, ond ceir nifer o'r gywyddau ac englynion mewn llawysgrifau. Ymhlith y rhain ceir cywyddau mawl i rai o foneddigion Gogledd Cymru, Hwmffre Huws o'r Werclys, Sion Eutun a'i wraig, a chywydd priodas i Andrew Meredydd o Glan Tanad a chywydd marwnad i'r bardd Sion Tudur. Canodd amryw englynion yn cynnwys rhai ymryson â Morys Powel.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC-RUU/1.0/