EVANS, JENKIN (1674 - 1709), gweinidog Annibynnol

Enw: Jenkin Evans
Dyddiad geni: 1674
Dyddiad marw: 1709
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: gweinidog Annibynnol
Maes gweithgaredd: Crefydd
Awdur: John Dyfnallt Owen

Ganwyd yn sir Forgannwg. Y mae ei hanes a'i addysg yn ei flynyddoedd cynnar yn anhysbys. Nid oes gofnod ar gael am ei drwyddedu i bregethu, ac nid yw ei enw ymhlith enwau disgyblion James Owen. Dilynodd James Owen yng Nghroesoswallt. Yr oedd yn bregethwr enwog a phoblogaidd, nid yn unig yn y dref ond yn y cwmpasoedd hefyd. Telir teyrnged uchel iddo am ei gymeriad unplyg a'i ddawn pregethu gan Mathew Henry. Cyfieithodd ‘Catecism Byr i Blant’ gan Mathew Henry yn Gymraeg, a chyhoeddwyd y cyfieithiad yn Amwythig, 1708. Bu farw 19 Awst 1709. Pregethwyd yn ei angladd gan Mathew Henry.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/