Fe wnaethoch chi chwilio am *

Canlyniadau

EVANS, JOHN (1768 - c. 1812), awdur llyfrau ar deithiau yng Nghymru

Enw: John Evans
Dyddiad geni: 1768
Dyddiad marw: c. 1812
Rhiant: Benjamin Evans
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: awdur llyfrau ar deithiau yng Nghymru
Maes gweithgaredd: Llenyddiaeth ac Ysgrifennu; Teithio
Awdur: Frederick John North

Efallai ei fod yn fab Benjamin Evans, offeiriad yn Lydney, swydd Gloster. (Fe'i cymysgir weithiau â John Evans, ysgolfeistr ym Mryste, awdur llyfrau ynglyn a Bryste, a thraethodau athronyddol.) Cafodd ei addysg yng Ngholeg Iesu, Rhydychen (ymaelodi 1789, B.A., 1792).

Ychydig a wyddys am John Evans ar wahân i'w weithiau — pedwar llyfr yn disgrifio Cymru : (a) A Tour through part of North Wales in … 1798 and at other times: principally undertaken with a view to Botanical researches … (London, 1800; arg. eraill yn 1802 a 1804); (b) Letters written during a Tour through South Wales in … 1803 and at other times, … 1804; (c) ‘Monmouthshire’ yng nghyfrol xi y gwaith a enwir The Beauties of England and Wales; a (ch) ‘North Wales’ yng nghyfrol xvii yr un gwaith, 1812; yr oedd i ysgrifennu ar Dde Cymru i'r cyhoeddiad hwn, eithr bu farw ar ôl ysgrifennu cyfran fechan ohono. Er bod ei lyfrau yn llawn o fanylion diddorol, y mae'n amlwg fod mwy o ôl darllen ynddynt nag o ôl sylwadaeth wrth drafaelio. Er enghraifft y mae'r hyn a ddywed am weithiau glo yn Sir Benfro (yn y Tour through South Wales … 1804) yn aralleiriad o'r hyn a ysgrifenasid gan George Owen, Henllys, ddwy ganrif yn gynt. Bu farw c. 1812, h.y. cyn cyhoeddi cyfrol xvii y Beauties of England and Wales.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/

Canlyniadau