EVANS, JOHN (‘Ioan Tachwedd’; 1790 - 1856), bardd, a phregethwr gyda'r enwad Wesleaidd

Enw: John Evans
Ffugenw: Ioan Tachwedd
Dyddiad geni: 1790
Dyddiad marw: 1856
Plentyn: William Hugh Evans
Plentyn: John Hugh Evans
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: bardd, a phregethwr gyda'r enwad Wesleaidd
Maes gweithgaredd: Crefydd; Barddoniaeth
Awdur: Griffith Milwyn Griffiths

Cyfansoddodd lawer o farddoniaeth, a argraffwyd yn y Drysorfa a'r Eurgrawn. Bu farw 2 Mai 1856.

Mab iddo oedd John Hugh Evans, (Cynfaen).

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/