Cywiriadau

EVANS, JOHN (1815 - 1891), archddiacon Meirionnydd

Enw: John Evans
Dyddiad geni: 1815
Dyddiad marw: 1891
Priod: Mary Evans
Rhiant: Ann Evans (née Owen)
Rhiant: John Evans
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: archddiacon Meirionnydd
Maes gweithgaredd: Crefydd
Awdur: John Williams James

mab John Evans, Tanycoed, Llanfair, Meirionnydd, ac Ann, merch John Owen, Crafnant, Llanfair. Addysgwyd ef yn ysgol Biwmares. Aeth i swyddfa'r cyfreithiwr David Williams, aelod seneddol dros sir Feirionnydd, ac oddi yno i Goleg y Drindod, Dulyn, lle y graddiodd (B.A.) yn 1841. Ordeiniwyd ef i guradiaeth Llanbedr y Cennin (Sir Gaernarfon); mudodd i guradiaeth Pentrefoelas (sir Ddinbych); 1857, rheithor Machynlleth a deon gwlad Cyfeiliog; 1862, rheithor Llanllechid; 1866, archddiacon Meirionnydd; 1888, rheithor Aber. Bu farw 24 Mai 1891. Yr oedd yn offeiriad diwyd mewn plwyf ac esgobaeth, yn ysgolhaig medrus, ac yn hynafiaethydd gwych. Ysgrifennodd ' Pentrefoelas ' (yn Cambrian Journal, 1854 ac 1855), ac ' Ysbytty Ifan and the Hospitallers ' (yn Archæologia Cambrensis, 1860).

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/

Cywiriadau

EVANS, JOHN (1815 - 1891)

Ganwyd 4 Mawrth 1815; yn Tynycoed, Abererch; yr oedd ei fam, Ann Owen o'r Crafnant yn Llanfair Harlech, yn ddisgynnydd o Edmwnd Prys, a'i wraig, Mary, o Saethon, yn gyfnither i David Williams yr aelod seneddol. [Llythyr oddi wrth ei ŵyr, y Parch. C. Beverly Davies, Hammersmith ].

    Dyddiad cyhoeddi: 1970

    Cywiriadau

    Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

    Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.