FRANCIS, JOHN DEFFETT (1815 - 1901), peintiwr a chasglwr celfyddwaith

Enw: John Deffett Francis
Dyddiad geni: 1815
Dyddiad marw: 1901
Rhiant: Mary Francis (née Grant)
Rhiant: John Francis
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: peintiwr a chasglwr celfyddwaith
Maes gweithgaredd: Celf a Phensaernïaeth; Hanes a Diwylliant
Awdur: Megan Ellis

Mab John Francis, saer cerbydau yn Abertawe, a'i wraig Mary, a brawd George Grant Francis, yr hynafiaethwr. Bedyddiwyd ef yn eglwys Fair, Abertawe, 2 Mehefin 1815.

Dangosodd ei allu fel arlunydd yn ieuanc, ac yn enwedig ei ddawn i bortreadu pobl. Wedi gweithio yng Nghymru am beth amser, symudodd i Lundain, a daeth i gysylltiad agos â Dickens, Thackeray, Ruskin, a llenorion enwog eraill, ac ef oedd un o sylfaenwyr clwb adnabyddus, ' The Savage Club,' canolfan i'r sawl a ymddiddora mewn llenyddiaeth a chelfyddyd. Gwnaeth ddarluniau o'r frenhines Buddug, Syr Robert Peel, ac enwogion eraill, ac ysgythrwyd amryw ohonynt. Dangoswyd un darlun o'i waith yn arddangosfa'r Academi Frenhinol yn 1846, a dangoswyd amryw o'i weithiau mewn gwahanol arddangosfeydd rhwng 1837 a 1860.

Saif ' Oriel Deffett Francis ' yn Abertawe heddiw fel tystiolaeth o'i ddiwydrwydd fel casglwr celfyddwaith. Cedwir yno'r casgliad niferus o ddarluniau ac ysgythriadau o bob math a gyflwynwyd yn rhodd ganddo i gorfforaeth Abertawe, ynghyd â'i gasgliad gwerthfawr o lyfrau ar gelfyddyd. Cyflwynodd Francis rodd debyg hefyd i'r Amgueddfa Brydeinig. Bu farw yn Abertawe 21 Chwefror 1901.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.