FRIMSTON, THOMAS (‘Tudur Clwyd’; 1854 - 1930), gweinidog y Bedyddwyr, hanesydd, a hynafiaethydd

Enw: Thomas Frimston
Ffugenw: Tudur Clwyd
Dyddiad geni: 1854
Dyddiad marw: 1930
Priod: Sarah Eleanor Frimston (née Roberts)
Rhiant: Thomas Frimston
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: gweinidog y Bedyddwyr, hanesydd, a hynafiaethydd
Maes gweithgaredd: Crefydd; Hanes a Diwylliant; Llenyddiaeth ac Ysgrifennu; Ysgolheictod ac Ieithoedd
Awdur: Benjamin George Owens

g. 28 Gorffennaf 1854 yn Rhuddlan, yn fab i Thomas, mab Thomas a Jane Frimston ac yn frawd i John Frimston, gweinidog Trehafod (bu f. 1930). Derbyniwyd ef i Goleg Llangollen yn 1876 a bu'n weinidog yn Llangefni (1879-82), Brynhyfryd, Abertawe (1882-7), Garn Dolbenmaen a Chapel-y-beirdd (1887-93), Llangefni drachefn (1893-1904), a chodi yno gapel coffa Christmas Evans, ac, yn olaf, yn Hen Golwyn (1904-30). Priododd, 13 Mehefin 1882, Sarah Eleanor Roberts (bu f. 1 Mai 1927), merch Edward Roberts, Llangollen, a ganwyd iddynt bump o blant. Bu f. 12 Mai 1930 yn 76 oed.

Cofir Frimston yn arbennig am ei waith ymchwil ar hanes ei enwad, megis Ebenezer: Hanes Eglwys Fedyddiedig Llangefni, 1897; Canrif o Ymdrechion Bedyddwyr Môn, 1902; ac amryw o erthyglau yng nghylchgronau'r enwad, yn bennaf ar ‘Bedyddwyr Sir Fflint’ yn Y Greal, 1907-10, 1917, a Seren Gomer, 1921, 1923-4, ac ar ‘Bedyddwyr Môn’ yn Seren Gomer, 1925-6. Cyhoeddwyd amryw eraill o'i weithiau, megis Y Cyssonydd Ysgrythyrol, 1885; Crefydd ym Mhlwyf Rhiwabon, 1890; Ofergoelion yr Hen Gymry (d.d.); a Holwyddoreg Ysgrythyrol (d.d.); ac ymddengys ei enw ymhlith awduron Y Gwyddoniadur Cymreig. Enillodd hefyd ddwy wobr am draethodau yn yr eisteddfod genedlaethol — yn y Rhyl (1892) ar ‘Hynafiaethau Sir Fflint,’ ac ym Mhontypridd (1893), ar ‘Y Cymry a ymfudodd ac a gododd i enwogrwydd yn yr America a'r Taleithiau Prydeinig.’ Bu'n ysgrifennydd Cymdeithas Lyfrau Bedyddwyr Cymru, ac yn llywydd cymanfaoedd Môn (1897) a Dinbych, Fflint, a Meirion (1926).

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/