GRIFFITH, Syr JOHN PURSER (1848 - 1938), peiriannydd

Enw: John Purser Griffith
Dyddiad geni: 1848
Dyddiad marw: 1938
Rhiant: Alicia Griffith (née Evans)
Rhiant: William Griffith
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: peiriannydd
Maes gweithgaredd: Peirianneg, Adeiladu, Pensaerniaeth Forwrol ac Arolygu Tir
Awdur: Robert Thomas Jenkins

Ganwyd yng Nghaergybi 5 Hydref 1848, mab i'r Parch. William Griffith (1801 - 1881). Addysgwyd ef yn ysgol Forafaidd Fulneck a Choleg y Drindod, Dulyn (M.A.). Cafodd yrfa nodedig iawn fel peiriannydd yn Iwerddon (manylion yn Who was Who, 1929-49, a The Times, 22 Hydref 1938); urddwyd ef yn farchog yn 1911; ac yn 1922 etholwyd ef yn aelod o Senedd y Wladwriaeth Rydd Wyddelig. Bu farw 22 Hydref 1938. Ymfalchïai Syr John yn ei dras Gymreig a Morafaidd; a bu hefyd yn gyfaill da i eglwys fechan Gymraeg y Methodistiaid Calfinaidd yn Nulyn.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.