GRUFFUDD, RHISIART (Rhisiart Gruffudd ap Huw ?) (fl. c. 1569), bardd, a brodor o Fôn.

Enw: Rhisiart Gruffudd
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: bardd
Place: Fôn
Maes gweithgaredd: Barddoniaeth
Awdur: Ray Looker

Nid oes dim o hanes ei fywyd ar gael, ond ceir peth o'i waith mewn llawysgrifau. Cynnwys ddau englyn (B.M. Add. MS. 14898 (42b); Mostyn MS. 129 (324); cywydd i ofyn cymod Syr Rhisiart Bwlclai o Fôn a' i ail wraig, Annes, yn Mostyn MS. 145 (490) — cyhuddwyd hi o roi gwenwyn i'w gŵr; gweler Angharad Llwyd, History of Anglesey, 143); a chywydd i ofyn cymod rhwng Syr Rhisiart Bwlclai a Wiliam Lewys o Fôn (Mostyn MS. 144 (508)). Nid yw'n sicr ai efe yw'r Rhisiart Gruffudd ap Huw y ceir ei farddoniaeth yn Llanst. MS. 49 (93), N.L.W. MSS. 5283 (51, 122), 9166 (251).

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC-RUU/1.0/