GUTUN GOCH BRYDYDD (fl. c. 1550?), bardd

Enw: Gutun Goch Brydydd
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: bardd
Maes gweithgaredd: Barddoniaeth
Awdur: Ray Looker

Ni wyddys dim o hanes ei fywyd. Cafwyd ychydig enghreifftiau o'i waith mewn llawysgrifau, sef cywyddau i aelodau teulu Ynys y Maengwyn a Gogerddan (Brogyntyn MS. 2 (480, 480b)), a chywydd dychan y glêr sydd yn enwi llawer ohonynt (Peniarth MS 188 (85)).

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC-RUU/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.