GWGON BRYDYDD (fl. c. 1240), bardd

Enw: Gwgon Brydydd
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: bardd
Maes gweithgaredd: Barddoniaeth
Awdur: Ray Looker

ni wyddys dim amdano, ond cadwyd ei englynion marwnad i'r tywysog Llywelyn ab Iorwerth Drwyndwn yn Cwrtmawr MS. 454 (554); N.L.W. MS. 4973 (47); Pen. MS. 240 (13); The Myvyrian Archaiology of Wales 1890 (235).

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC-RUU/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.