Cywiriadau

HUGHES, JANE (fl. c. 1840-80), emynyddes

Enw: Jane Hughes
Rhiant: Ruth Hughes (née Evans)
Rhiant: John Hughes
Rhyw: Benyw
Galwedigaeth: emynyddes
Maes gweithgaredd: Barddoniaeth; Crefydd
Awdur: John James Jones

merch y Parch. John Hughes (1775 - 1854), gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd ym Mhontrobert a Ruth (Evans) ei briod. Ni wyddys ddyddiadau ei geni na'i marw. Ond dengys ei gweithiau cyhoeddedig ei bod yn weithgar yn cyfansoddi llyfrau o 1846 hyd 1877. Cyhoeddwyd un ohonynt, yn wir, yn 1889, ond y mae'n bosibl bod hyn ar ôl iddi farw. Emynau a barddoniaeth crefyddol arall ydyw prif gynnwys ei gweithiau. Er ei bod yn amlwg bod Jane Hughes yn meddu ar deimladau wir grefyddol, nid oes ond ychydig o'i hemynau y gellir dweud amdanynt eu bod yn gyfansoddiadau llwyddianus. Y mae y rhan fwyaf ohonynt mewn mesur sydd yn rhy hir a thrwm i fod yn addas at ganu cynulleidfaol. Ysgrifennodd tua 15 o weithiau — llyfrynnau bychain 16mo o ryw 20 tudalen yr un ar gyfartal. Y prif rai, efallai, ydyw Llyfr Hymnau (Caerfyrddin, 1846), Galargan am y diweddar Barch. Henry Rees, Liverpool (Caerfyrddin, 1869), Yr Epha lawn o ymborth ysprydol i bererinion Seion (Caernarfon, 1877), Telyn y Cristion (Caernarfon, 1877), Penillion ar enwau a swyddau Iesu Grist (Caerfyrddin, d.d.), a Cwyn a chysur y credadyn (Pontfaen, 1889).

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/

Cywiriadau

    Dyddiad cyhoeddi:

    Cywiriadau