HUGHES, JOSEPH TUDOR (' Blegwryd '; 1827 - 1841), bachgen â'i hynododd ei hun yn ei blentyndod fel telynor, etc.;

Enw: Joseph Tudor Hughes
Ffugenw: Blegwryd
Dyddiad geni: 1827
Dyddiad marw: 1841
Rhiant: David Hughes
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: bachgen â'i hynododd ei hun yn ei blentyndod fel telynor, etc.;
Maes gweithgaredd: Cerddoriaeth; Perfformio
Awdur: Robert (Bob) Owen

Ganwyd 27 Hydref 1827, yn y Bala (?). Dywedir iddo ddangos gallu cerddorol a oedd yn wyrthiol cyn ei fod yn dair oed; yn cyrraedd ei wyth oed rhoesid y ffugenw ' Blegwryd ' iddo yn eisteddfod Llannerch-y-medd, 9 Mehefin 1835. Pan oedd tua 12 oed cyhoeddwyd British Melodies, yn cynnwys alawon gyda threfniant ganddo ar gyfer y delyn a'r piano. Aeth ei dad ag ef, gyda brodyr eraill, i U.D.A. (1840), gan gynnal cyngherddau yn y White House (Washington), New York, Baltimore, Philadelphia, etc. Yr oedd ' Blegwryd ' eisoes, cyn iddo adael Prydain, wedi peri syndod mawr i luoedd o bobl — rhai aelodau o'r teulu brenhinol yn eu plith — a'i gwelodd ac a'i clywodd yn perfformio. Collodd ei fywyd trwy foddi yn afon Hudson ar 12 Mai 1841. Brawd iddo oedd David E. Hughes, dyfeisydd.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/