HUW DAFI (15fed-16eg ganrif), bardd

Enw: Huw Dafi
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: bardd
Maes gweithgaredd: Barddoniaeth
Awdur: Ray Looker

Ceir yr enw 'Huw Dafi,' 'Huw Dafi o dir Llŷn,' a 'Huw Dafi o Wynedd' wrth farddoniaeth mewn llawysgrifau. Ni wyddys dim am y bardd - neu'r beirdd - ac nid yw'n glir ai yr un ydynt â'r Huw ap Dafydd y ceir llawer o'i waith yn y llawysgrifau.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC-RUU/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.