HUW DAFI (15fed-16eg ganrif), bardd

Enw: Huw Dafi
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: bardd
Maes gweithgaredd: Barddoniaeth
Awdur: Ray Looker

Ceir yr enw ‘Huw Dafi,’ ‘Huw Dafi o dir Llŷn,’ a ‘Huw Dafi o Wynedd’ wrth farddoniaeth mewn llawysgrifau. Ni wyddys dim am y bardd — neu'r beirdd — ac nid yw'n glir ai yr un ydynt â'r Huw ap Dafydd y ceir llawer o'i waith yn y llawysgrifau.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC-RUU/1.0/