HUW ap DAFYDD ap LLYWELYN ap MADOG (neu HUW LLWYD ap DAFYDD ap LLYWELYN ap MADOG yn ôl Llanstephan MS 125 (439)) fl. c. 1526-80?), bardd

Enw: Huw ap Dafydd ap Llywelyn ap Madog
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: bardd
Maes gweithgaredd: Barddoniaeth
Awdur: Ray Looker

na wyddys dim am ei fywyd. Cadwyd ychydig enghreifftiau o'i farddoniaeth mewn llawysgrifau, a'r rheini'n cynnwys cywydd marwnad i Tudur Aled, a chywydd moliant i'r Sersiant Pirs Gruffudd.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC-RUU/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.