HYWEL FOEL ap GRIFFRI ap PWYLL GWYDDEL (fl. c. 1240-1300), bardd

Enw: Hywel Foel Ap Griffri Ap Pwyll Gwyddel
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: bardd
Maes gweithgaredd: Barddoniaeth
Awdur: Ray Looker

Canodd ddwy awdl i Owain Goch ap Gruffudd pan oedd hwnnw yng ngharchar gan ei frawd, y tywysog Llywelyn ap Gruffudd. Ni wyddys dim amdano ac ni chafwyd unrhyw enghraifft arall o'i waith.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC-RUU/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.