IEUAN ap BEDO GWYN, neu IEUAN BEDO GWYN (fl. c. 1530-90?), bardd a pherchennog stad

Enw: Ieuan ap Bedo Gwyn
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: bardd a pherchennog stad
Maes gweithgaredd: Eisteddfod; Perchnogaeth Tir; Barddoniaeth
Awdur: Ray Looker

Llysyn (Llanerfyl, Sir Drefaldwyn) cyn i deulu Herbert ei phrynu; disgynnydd un o ganghennau ieuaf teulu'r Neuadd Wen (stad gyfagos), a disgynnydd felly i Faredudd, brawd Gruffudd ap Cynan. Nid erys ond ychydig o'i waith; yn ei blith ceir cywydd a gyfansoddwyd yn 1538 i Ddafydd ab Ieuan Llwyd o Nantmynach.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC-RUU/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.