IEUAN ap HUW CAE LLWYD (1477?-1500), un o fân feirdd y 15fed ganrif

Enw: Ieuan Ap Huw Cae Llwyd
Rhiant: Huw Cae Llwyd
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: un o fân feirdd y 15fed ganrif
Maes gweithgaredd: Barddoniaeth
Awdur: Leslie Harries

mab Huw Cae Llwyd. Yn ôl pob tebyg, fe'i ganed ym Mrycheiniog. Ychydig a ganodd, ac yn ôl ei dystiolaeth ef ei hun, ni honnodd ei fod yn fardd mawr. Bu yn Rhufain gyda'i dad yn 1475. Canodd foliant Syr Tomos Fychan, ond gwelir mai ymarferiadau yw ei ganu gan amlaf, ac nid oedd gystal bardd â'i dad.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/