IEUAN CLYWEDOG (fl. c. 1577-96), bardd

Enw: Ieuan Clywedog
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: bardd
Maes gweithgaredd: Barddoniaeth
Awdur: Ray Looker

Brodor, y mae'n debyg, o ddyffryn Clywedog yn Sir Drefaldwyn. Cadwyd peth o'i farddoniaeth mewn llawysgrifau ac yn ei phlith gywyddau traddodiadol, a gyfansoddwyd rhwng tua 1577 a 1596 i aelodau teuluoedd Cefn Digoll, Gartheryr, Mallwyd, Mathafarn, a Moelyrch; cedwir cywydd i'r brithyll hefyd. Ceir enghreifftiau o'i farddoniaeth yn y llawysgrifau canlynol: Cardiff MS. 84, Cwrtmawr MS 12B , Cwrtmawr MS 21B , Cwrtmawr MS 207B , Llanstephan MS 118 , Llanstephan MS 133 , Llanstephan MS 155 , a Peniarth MS 87 . Y mae'r dyddiadau a roir yn Blackwell, a Cymru (O.J.) dros ganrif yn rhy gynnar.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC-RUU/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.