IEUAN DDU ap DAFYDD ab OWAIN (Ieuan Dafydd Ddu, Ieuan Dafydd ab Owain) (fl. c. 1440-80); bardd o Forgannwg;

Enw: Ieuan Ddu Ap Dafydd Ab Owain
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: bardd
Place: Forgannwg
Maes gweithgaredd: Barddoniaeth
Awdur: Ray Looker

Ni wyddys dim pendant o'i hanes, nac am unrhyw brawf dros ei gysylltu, fel y gwnaeth ' Iolo Morganwg,' ag Ieuan Ddu, un o hynafiaid teulu'r Dyffryn, yn Aberdâr. Priodolir nifer o gywyddau iddo mewn llawysgrifau, ond yr unig ddarn sicr o'i waith yw'r un i Ieuan Gethin ab Ieuan ap Lleision.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC-RUU/1.0/