JAMES, ROBERT (‘Jeduthyn’; 1825 - 1879), cerddor

Enw: Robert James
Ffugenw: Jeduthyn
Dyddiad geni: 1825
Dyddiad marw: 1879
Priod: Ann James (née Parry)
Rhiant: Ann James
Rhiant: Morgan James
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: cerddor
Maes gweithgaredd: Cerddoriaeth; Perfformio
Awdur: Robert David Griffith

Ganwyd 7 Mawrth 1825 yn Aberdâr, mab Morgan ac Ann James. Derbyniodd ei addysg gerddorol yn nosbarthiadau Rosser Beynon. Meddai lais da, a dewiswyd ef yn arweinydd canu yng nghapel Bethesda, Merthyr, yn 1845. Sefydlodd gymdeithas gerddorol ac enillodd lawer o wobrwyon mewn eisteddfodau. Cyhoeddodd y gymdeithas Organ y Cysegr, sef casgliad o alawon cysegredig wedi eu trefnu gan Robert James. Yr oedd yn gyfansoddwr da, a bu amryw o'i anthemau yn boblogaidd ym Merthyr a'r cylch. Ceir tôn yn Telyn Seion (Rosser Beynon) dan yr enw ‘Aberfan’ o'i waith.

Yn 1853 priododd Ann Parry (chwaer i'r Dr. Joseph Parry) ond bu hi farw yn 1855. Aeth i Awstralia yn 1857, ac arhosodd yno bum mlynedd. Daeth yn ôl i Gymru, a bu'n cynnal cyngherddau am chwe mis. Ymfudodd yr ail waith, i Unol Daleithiau America, ac aeth a'i deulu yng nghyfraith gydag ef, gan ymsefydlu yn Dannville, Pennsylvania. Symudodd oddi yno i Ashland i swydd ‘Clerk of the Courts of Lucerne County’ yn 1876, a thrachefn i Wilkes-barré, lle y bu farw 6 Hydref 1879.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC-RUU/1.0/