JONES, DANIEL (1813 - 1846), cenhadwr ar ran y Methodistiaid Calfinaidd ar Fryniau Khassia, India;

Enw: Daniel Jones
Dyddiad geni: 1813
Dyddiad marw: 1846
Priod: Ann Jones (née Evans)
Rhiant: Edward Jones
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: cenhadwr ar ran y Methodistiaid Calfinaidd
Maes gweithgaredd: Crefydd
Awdur: Evan Lewis Evans

mab Edward Jones, Maesyplwm, Llanrhaeadr, sir Ddinbych. Pan nad oedd ond 15 oed gwnaeth adduned yn eglwys fechan Llynypandy, gerllaw yr Wyddgrug, i'w roddi ei hun i wasanaeth yr efengyl, a chan ei fod mor dduwiolfrydig edrychid arno fel un cymwys i'r weinidogaeth ac, yn ddiweddarach, i wasanaethu ar faes y genhadaeth. Aeth i Goleg y Bala yn 1842 a mynd oddi yno, yn 1844, i Lundain am gwrs pellach i'w gymhwyso i fod yn genhadwr. Wedi ei ordeinio bu'n gwasanaethu eglwysi o Rossett, gerllaw Wrecsam. Hwyliodd ef a'i wraig, Ann Evans, i'r India yn 1845, a chyrraedd Bryniau Khassia y flwyddyn ganlynol. Wedi iddo fod am beth amser yn archwilio'r mannau pellennig dychwelodd i orsaf y maes yn Cherappoonjee i ymofyn adnoddau, eithr bu farw yno o dwymyn y 'jungle' a'i gladdu, efe a'i ferch fechan, gyda'i gilydd, yng nghladdfa'r genhadaeth ar 3 Rhagfyr 1846. [Ganwyd 12 Medi 1813 - Not. W. ]

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.