JONES, JAMES ('Iago Mochnant '; fl. 19eg ganrif.)

Enw: James Jones
Ffugenw: Iago Mochnant
Rhyw: Gwryw
Maes gweithgaredd: Llenyddiaeth ac Ysgrifennu; Barddoniaeth
Awdur: Edward Jones

Diau mai un o feirdd Llanrhaeadr ydoedd ' Iago,' ond ychydig o'i hanes sydd ar gael. Yr oedd yn fardd da ac yn gynganeddwr gwych. Yr oedd yn llenor da hefyd, a bu yn dadlau â ' Cawrdaf ' ar ymddangosiad ysbrydion, yn Yr Eurgrawn. Dengys ei gân ' Deio i Dowyn ' ei fod yn fardd i'r werin hefyd.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.