KENWARD, JAMES ('Elfynydd') (fl. 1868), awdur a bardd

Enw: James Kenward
Ffugenw: Elfynydd
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: awdur a bardd
Maes gweithgaredd: Llenyddiaeth ac Ysgrifennu; Barddoniaeth
Awdur: Ray Looker

a oedd yn byw yn Smethwick, ger Birmingham, yn 1868. Cynnwys ei weithiau cyhoeddedig gerdd Saesneg a gyfansoddwyd ar gyfer eisteddfod genedlaethol Llangollen yn 1858, sef A Poem of English Sympathy with Wales; casgliad a elwir For Cambria: themes in Verse and Prose; a bywgraffiad John Williams ('ab Ithel') a gyhoeddwyd gyntaf yn y Cambrian Journal.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC-RUU/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.