LEWELLIN, LLEWELYN (1798 - 1878), clerigwr

Enw: Llewelyn Lewellin
Dyddiad geni: 1798
Dyddiad marw: 1878
Rhiant: Maria Lewellin (née Jones)
Rhiant: Richard Lewellin
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: clerigwr
Maes gweithgaredd: Crefydd
Awdur: Thomas Iorwerth Ellis

Ganwyd 3 Awst 1798, trydydd mab Richard Lewellin, Tremains, Coety, ger Penybont-ar-Ogwr, Morgannwg, a'i wraig (merch i David Jones, Llan-gan). Addysgwyd ef yn ysgol ramadeg y Bont-faen a Choleg Iesu, Rhydychen; cafodd anrhydedd yn y dosbarth blaenaf yn yr arholiad terfynol yn y clasuron, a graddio'n B.A. yn 1822, M.A. yn 1824, B.C.L. yn 1827, a D.C.L. yn 1829. Cafodd urddau diacon yn 1822 ac offeiriad yn 1823, ar law esgob Rhydychen, ac yn 1826 derbyniodd swydd prifathro ysgol ramadeg Bruton yng Ngwlad yr Haf. Eithr yn lle mynd yno aeth i Goleg Dewi Sant, Llanbedr-pont-Steffan, fel ei brifathro cyntaf, yn 1827, a bu yno hyd ei farwolaeth, 25 Tachwedd 1878. Bu hefyd yn ficer Llanbedr (o 1843) ac yn ddeon Tyddewi (o 1843). Claddwyd ef yn Llanbedr.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/