LEWIS, GEORGE (' Eiddil Llwyn Celyn '; 1826? - 1858), crydd a bardd

Enw: George Lewis
Ffugenw: Eiddil Llwyn Celyn
Dyddiad geni: 1826?
Dyddiad marw: 1858
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: crydd a bardd
Maes gweithgaredd: Diwydiant a Busnes; Barddoniaeth
Awdur: Watkin William Price

Ganwyd mewn bwthyn ym mynydd-dir sir Gaerfyrddin, mab gweithiwr amaethyddol ag iddo deulu mawr. Ychydig o addysg a gafodd, ond yr oedd iddo ddiddordeb dwfn mewn barddoniaeth Gymraeg. Daeth gyda'i deulu i Heolyfelin (Trecynon), gan weithio wrth ei grefft o grydd a rhoi rhai o'i oriau hamdden i farddoni a chystadlu mewn eisteddfodau lleol. Enillodd wobr yn eisteddfod y Carw Coch (Stag Inn) - gweler Gardd Aberdar, 1854 - a gwobrwyon eraill ym Mlaenau Gwent a Llanilltyd Faerdref. Bu farw Chwefror 1858 yn yr oedran cynnar o 32, gan adael gweddw a naw o ferched bach. Cyhoeddodd ei frawd William Lewis (' Cawr Dâr '), a ' Carw Coch ' (W. William), lyfryn yn cynnwys ei weithiau, Telyn y Gweithiwr, caneuon, pryddestau, ac englynion … Dros ei Weddw a'i amddifaid galarus, 1859.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/