LEWIS, JOHN (fl. 1728-55), argraffydd a chyhoeddwr

Enw: John Lewis
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: argraffydd a chyhoeddwr
Maes gweithgaredd: Argraffu a Chyhoeddi
Awdur: Gomer Morgan Roberts

Brodor o Faesyfed ydoedd, brawd iddo, meddir, oedd Thomas Lewis, y cynghorwr Methodistaidd. Yr oedd yn Llundain yn 1728, a daeth i'r amlwg c. 1740 fel cyhoeddwr i'r cymdeithasau crefyddol. Ei gartref ysbrydol oedd y Tabernacl, Moorfields, neu seiat Fetter Lane. O'i swyddfa yn Bartholomew Close dechreuodd gyhoeddi The Christian's Amusement yn 1740-1, cyhoeddiad wythnosol yn cynnwys llythyrau, gan mwyaf, oddi wrth George Whitefield a'i ohebwyr. Parhaodd y papur am rai blynyddoedd dan y teitlau amrywiol The Weekly History, 1741-2, An Account of the Progress of the Gospel, 1743-4), a The Christian History, 1744-5. Cyhoeddodd lawer o lyfrynnau o waith Methodistiaid y cyfnod. Bu f. 13 Mai 1755, a chladdwyd ef yn Bloomsbury. Yr oedd ei wraig a'i blant yn Forafiaid.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/