LEWIS, THOMAS (1759 - 1842); emynydd

Enw: Thomas Lewis
Dyddiad geni: 1759
Dyddiad marw: 1842
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: emynydd
Maes gweithgaredd: Crefydd; Barddoniaeth
Awdur: Gomer Morgan Roberts

Ganwyd yng Nghwmcynwal, Llanwrda, Sir Gaerfyrddin. Cafodd ychydig addysg yn ei ardal enedigol, a phrentisiwyd ef yn of. Ymsefydlodd fel gof yn Nhalyllychau, ac yno y bu ar hyd ei oes. Cafodd argraffiadau crefyddol dan weinidogaeth y Bedyddwyr, eithr William Lloyd o Gaeo oedd ei dad ysbrydol. Ymunodd â'r Methodistiaid yn Llansawel, ac ef oedd un o sefydlwyr yr achos yn Esgair-nant yn 1806. Cyfrifid ef yn un o flaenoriaid amlycaf y Methodistiaid yn y sir. Enwogodd ei hun fel awdur yr emyn ‘Wrth gofio'i riddfannau'n yr ardd,’ a ymddangosodd gyntaf mewn casgliad o'r enw Hymnau ar Amryw Destunau (Caerfyrddin, 1823). Bu farw 14 Medi 1842, a chladdwyd ym mynwent Talyllychau.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/