LEWIS, DAVID WILLIAM (1845 - 1920), cerddor

Enw: David William Lewis
Dyddiad geni: 1845
Dyddiad marw: 1920
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: cerddor
Maes gweithgaredd: Cerddoriaeth
Awdur: Robert David Griffith

Ganwyd ym Mrynaman 15 Ebrill 1845. Cafodd ychydig addysg yn yr ysgol ddydd, ac wedi hynny gan ryw Prosser, Brynaman. Dechreuodd weithio yn y lofa yn 9 oed.

Daeth i wybod am gerddoriaeth trwy astudio llyfrau Mills ac Eleazar Roberts. Enillodd holl dystysgrifau Coleg y Tonic Solffa, a chafodd y radd O F T.S.C.; efe oedd y cyntaf yng Nghymru i ennill y radd honno. Cynhaliodd ddosbarthiadau cerddorol mewn amryw ardaloedd yn Sir Gaerfyrddin. Cyfansoddodd lawer o donau ac anthemau a darnau i blant. Cyhoeddodd Odlau Mawl, ac ysgrifennodd gyfres o wersi cerddorol i'r Tywysydd. Cyhoeddodd hefyd Llawlyfr y Llais. Gwasnaethodd fel beirniad ac arweinydd cymanfaoedd canu. Golygodd, gydag eraiil, Y Caniedydd, Y Salmydd Cenedlaethol, a'r Caniedydd Cynulleidfaol.

Bu farw 20 Ionawr 1920, a chladdwyd ef ym mynwent capel Annibynwyr Gibea. Yr oedd yn ustus heddwch (1919) yn Sir Gaerfyrddin.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC-RUU/1.0/