LLOYD, DAVID (bu farw 1747?), clerigwr a chyfieithydd

Enw: David Lloyd
Dyddiad marw: 1747?
Rhiant: Phillip Lloyd
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: clerigwr a chyfieithydd
Maes gweithgaredd: Crefydd; Llenyddiaeth ac Ysgrifennu; Ysgolheictod ac Ieithoedd
Awduron: Griffith Milwyn Griffiths, Robert Thomas Jenkins

Ordeiniwyd ef yn ddiacon 27 Mai 1711, ac yn offeiriad 15 Mehefin 1712, gan esgob Llandaf. Disgrifir ef fel myfyriwr o Goleg Iesu, Rhydychen, y tro cyntaf, ac fel B.A. o’r coleg hwnnw ar yr ail achlysur (Llandaff Subscription Books). Yr unig berson o’r enw hwn a raddiodd yng Ngholeg Iesu, Rhydychen, 1711/12, oedd David Lloyde, mab Phillip Lloyde, o Dyddewi, sir Benfro, a raddiodd yn B.A. 24 Mawrth 1711/2, M.A., 1714 (Foster, Alumni Oxon.). Cafodd fywoliaeth Llandefalle, sir Frycheiniog, 3 Rhagfyr 1713, a Chefnllys, sir Faesyfed, 3 Hydref 1717, y ddwy yn esgobaeth Tyddewi. Bu yn y ddau le hyn hyd ei farw (1747?).

Bu Lloyd yn gyfaill a noddwr i Howel Harris ar y cychwyn; ciniawai Harris gydag ef a hoffai ef (dyddlyfrau); ond yn ddiweddarach teimlai’r ficer fod ymddygiadau Harris yn sawru o ‘sism,’ a bu gohebiaeth ddiddorol rhyngddynt (1741-3) — Trevecka Letters, 330, 331, 339, 343, 822, 850, 895, 918 (dyfyniadau helaeth yn H. J. Hughes, Life of Howell Harris, pen. xii).

Cyfieithodd A Discourse concerning the Inventions of Man in the Worship of God, gan W. King, yn Gymraeg o dan y teitl Ymadrodd ynghylch Dychymygion Dynion yn Addoliad Duw. Bu farw cyn Hydref 1747.

Awduron

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/