LLOYD, VAUGHAN (1736 - 1817), cadfridog

Enw: Vaughan Lloyd
Dyddiad geni: 1736
Dyddiad marw: 1817
Rhiant: Mary Lloyd (née Phillips)
Rhiant: John Lloyd
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: cadfridog
Maes gweithgaredd: Milwrol
Awdur: Robert Thomas Jenkins

g. yn Ffos-y-bleiddiaid (gerllaw Ystrad Meurig), 17 Ionawr 1736, yn fab ieuengaf i John Lloyd a'i wraig Mary (Phillips, o sir Benfro); ar y teulu, gw. Some family records … of the Lloyds, gan Lloyd-Theakston a Davies, mynegai — symudasant o Ffos-y-bleiddiaid i Mabws ym mhlwyf Llanrhystyd. Ymunodd Vaughan Lloyd â'r magnelwyr; yr oedd ym mrwydr enwog Minden (1759), yn y garsiwn a lwyddodd i gadw Gibraltar (1779-80), ac yn India'r Gorllewin (1795-6) gydag Abercromby. Yr oedd wedi esgyn i radd cadfridog llawn, ac yn bennaeth yn Woolwich, pan fu f. 16 Ionawr 1817.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/