LLWYD, YR USTUS (fl. 14eg ganrif) bardd

Enw: Llwyd
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: bardd
Maes gweithgaredd: Barddoniaeth
Awdur: Griffith Milwyn Griffiths

Ceir enghreifftiau o'i ganu yn Jes. Coll. MS. 1, Pen. MS. 118, a N.L.W. MS. 4973. Ymdrinir â'r mesurau a ddefnyddiai ac â'i ganu fel enghraifft gynnar o ganu'r glêr gan T. Gwynn Jones yn Zeitschrift für Celtische Philologie, xvii, 167-76. Gweler hefyd G. J. Williams, Traddodiad Llenyddol Morgannwg, 113 a 134.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.