Cywiriadau

MILLER, WILLIAM HALLOWES (1801 - 1880), awdurdod ar risialeg

Enw: William Hallowes Miller
Dyddiad geni: 1801
Dyddiad marw: 1880
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: awdurdod ar risialeg
Maes gweithgaredd: Natur ac Amaethyddiaeth; Gwyddoniaeth a Mathemateg
Awdur: Robert Thomas Jenkins

Ganwyd 6 Ebrill 1801 yn y Felindre gerllaw Llanymddyfri. Ymaelododd yng Ngholeg S. Ioan, Caergrawnt, a graddiodd yn bumed yn y dosbarth blaenaf mewn mathemateg yn 1826; etholwyd ef yn gymrawd o‘i goleg yn 1829, ac yn athro mwyneg yn y brifysgol yn 1832. Daliodd y swydd honno am y cyfnod maith o 48 mlynedd — rhyngddo ef a‘i olynydd W. J. Lewis bu dau Gymro (oblegid Cymraes oedd mam Miller) yn athrawon mwyneg yng Nghaergrawnt am 94 mlynedd. Y mae ysgrif lawn arno yn y D.N.B., a hefyd (gyda rhestr faith o‘i gyfraniadau i‘w bwnc) yn Trafodion Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion, 1932-3. Bu farw 20 Mai 1880.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/

Cywiriadau

MILLER, WILLIAM HALLOWES

Gorfu iddo gymryd gradd M.D. yn 1841 gan fod stadudau'r coleg yn mynnu athrawon yn feddygon neu'n glerigwyr. Etholwyd ef yn F.R.S. yn 1838 a bu'n ysgrifennydd y Gymdeithas Frenhinol yn 1856. Bu'n weithgar gyda'r comisiwn a fu'n ystyried safonau mesurau a phwysau'r Deyrnas yn 1843 a bu'n aelod o'r Commission internationale du Mètre yn 1870.

Awdur

  • Dr Llewelyn Gwyn Chambers

    Ffynonellau

  • Proceedings of the Royal Society, 31 (1881), ii;
  • S. Markelyne, Nature, 22 (1880), 247.

Dyddiad cyhoeddi: 1997

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/

Cywiriadau