MILLS, HENRY (1757-1820), arloeswr gyda chanu cynulleidfaol yng Nghymru

Enw: Henry Mills
Dyddiad geni: 1757
Dyddiad marw: 1820
Priod: Jane Mills
Plentyn: Richard Mills
Plentyn: James Mills
Plentyn: Edward Mills
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: arloeswr gyda chanu cynulleidfaol yng Nghymru
Maes gweithgaredd: Crefydd; Cerddoriaeth
Awdur: Gwilym Prichard Ambrose

Ganwyd yn 1757 yn amaethdy Tanrallt, gerllaw Llanidloes. Pan oedd yn ddyn ieuanc tynnodd ei lais sylw Thomas Charles o‘r Bala pan oedd hwnnw ar ymweliad â Bethel, capel y Methodistiaid Calfinaidd, Llanidloes — ymunodd Mills â‘r Methodistiaid Calfinaidd yn 1780 — ac ar awgrym Charles rhoes y cyfarfod misol ofal canu cynulleidfaol Methodistiaid yr ardal ar ysgwyddau Mills, serch fod newydd-deb y syniad, ieuenctid Mills, a‘i fod yn abl i ganu dau neu dri o offerynnau cerdd, yn rhwystr yng ngolwg rhai o‘r blaenoriaid mwyaf llym a chul. Bu‘n briod ddwywaith. Meibion o‘i briodas gyntaf oedd (1) Edward Mills, tad John Mills ac Edward Mills; (2) James Mills. Mab o‘r ail briodas oedd Richard Mills. Bu HENRY MILLS farw 28 Awst 1820.

Parhawyd ei waith cerddorol gan ei fab JAMES MILLS (1790 - 1844); ganwyd yn 1790 ym Melin-y-wern, gerllaw Llanidloes. Cafodd ei alluoedd cerddorol ef gyfle da yn y gymdeithas gerddorol a sefydlwyd yn Bethel yn 1834 gyda‘r amcan o wella safon caniadaeth gynulleidfaol; cyfarfyddai‘r gymdeithas ar y Suliau, ac yr oedd yn perthyn iddi hefyd ddosbarth-noson-waith lle y dysgid elfennau cerddoriaeth gan tua 60 neu 70 o bobl ieuanc. Cyfansoddodd JAMES MILLS lawer o anthemau a thonau — gweler Y Cerddor Eglwysig a Caniadau Seion — a chadwodd ei dôn a elwir ‘Hosannah’ ei lle mewn casgliadau diweddarach. Bu farw yn y flwyddyn 1844.

Awdur

Ffynonellau

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC-RUU/1.0/