MORRIS, ROGER, Coed-y-talwrn, plwyf Llanfair Dyffryn Clwyd (fl. 1590), copïydd llawysgrifau

Enw: Roger Morris
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: copïydd llawysgrifau
Home: Coed-y-talwrn
Maes gweithgaredd: Hanes a Diwylliant; Llenyddiaeth ac Ysgrifennu
Awdur: Evan David Jones

Ni wyddys ddim o'i hanes personol. Yr oedd ganddo lawysgrifen arbennig ddestlus, a chafodd gyfle i gopïo rhai o hen lawysgrifau Cymru fel Llyfr Du Caerfyrddin a Llyfr Gwyn Rhydderch, drwy gyfeillgarwch â Siaspar Gruffudd efallai. Yr oedd ganddo ddiddordebau eang, ac erys o'i waith gasgliadau o fucheddau'r saint (Llanst. 34), llysieulyfr (N.L.W. 4581), testunau herodrol, achyddol, a hanesyddol yn Gymraeg a Saesneg (Mostyn 113, Pen. 168), barddoniaeth (Llanst. 9, N.L.W. 1553), y Mabinogion a rhai o'r rhamantau (Mostyn 135), gramadegau (Pen. 169), ac ystorïau a mangofion (Llanwrin 1). Y mae'n amlwg oddi wrth gyfeiriadau gan gopïwyr eraill nad yw'r cyfan o'i waith wedi ei gadw. Nodwedd arbennig yn ei ysgrifennu ydoedd iddo fabwysiadu orgraff Dr. Gruffudd Robert a defnyddio pwyntiau o dan lythrennau yn lle eu dyblu. Yr oedd nifer o'i lawysgrifau yn eiddo Thomas Evans, Hendreforfudd, erbyn 1607.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/