MORUS MAWDDWY, neu MORUS ap LLYWELYN (fl. c. 1540-70), bardd o Sir Feirionnydd.

Enw: Morus Mawddwy
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: bardd
Maes gweithgaredd: Barddoniaeth
Awdur: Ray Looker

Ni wyddys unrhyw fanylion amdano ond cadwyd rhai o'i gerddi mewn llawysgrifau, yn cynnwys cerddi i Rys Fychan o Gorsygedol ac i deulu'r Dwniaid.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC-RUU/1.0/