OWAIN BROGYNTYN (fl. 1180), tywysog Powys

Enw: Owain Brogyntyn
Priod: Margaret ferch Einion ap Seisyll
Plentyn: Gruffydd
Plentyn: Iorwerth
Plentyn: Bleddyn
Rhiant: Madog ap Maredudd
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: tywysog Powys
Maes gweithgaredd: Gwleidyddiaeth a Mudiadau Gwleidyddol; Teuluoedd Brenhinol a Bonheddig
Awdur: Thomas Jones Pierce

mab ordderch i Madog ap Maredudd, brenin diwethaf Powys. Magwyd ef yn Porkington, trefgordd a elwid yn Brogyntyn gan y Cymry, ac ymddengys iddo barhau ar delerau da â'r brenin Harri II wedi'r amser y bu ei dad farw (yn 1160), oblegid y mae ar gael gofnod yn ei ddisgrifio'n bensiynnwr y brenin mor ddiweddar â 1169. Yr oedd yn fyw yn 1188 ac yn dal tiroedd yn Edeirnion a Dinmael lle y ceir ei ddisgynyddion yn parhau yn ddeiliaid am gryn amser ar ôl y goncwest gan Edward I. Gadawodd dri mab, Bleddyn, Iorwerth, a Gruffydd, o'i wraig Margaret, merch Einion ap Seisyll, Mathafarn.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.