OWAIN BROGYNTYN (fl. 1180), tywysog Powys

Enw: Owain Brogyntyn
Priod: Margaret ferch Einion ap Seisyll
Plentyn: Gruffydd
Plentyn: Iorwerth
Plentyn: Bleddyn
Rhiant: Madog ap Maredudd
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: tywysog Powys
Maes gweithgaredd: Gwleidyddiaeth a Mudiadau Gwleidyddol; Teuluoedd Brenhinol a Bonheddig
Awdur: Thomas Jones Pierce

mab ordderch i Madog ap Maredudd, brenin diwethaf Powys. Magwyd ef yn Porkington, trefgordd a elwid yn Brogyntyn gan y Cymry, ac ymddengys iddo barhau ar delerau da â'r brenin Harri II wedi'r amser y bu ei dad farw (yn 1160), oblegid y mae ar gael gofnod yn ei ddisgrifio'n bensiynnwr y brenin mor ddiweddar â 1169. Yr oedd yn fyw yn 1188 ac yn dal tiroedd yn Edeirnion a Dinmael lle y ceir ei ddisgynyddion yn parhau yn ddeiliaid am gryn amser ar ôl y goncwest gan Edward I. Gadawodd dri mab, Bleddyn, Iorwerth, a Gruffydd, o'i wraig Margaret, merch Einion ap Seisyll, Mathafarn.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/