OWAIN, ' Syr ' DAFYDD (DAVID), neu Dafydd ap Owain, offeiriad a phrydydd

Enw: Dafydd Owain
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: offeiriad a phrydydd
Maes gweithgaredd: Crefydd; Barddoniaeth
Awdur: Benjamin George Owens

Yn ôl Camb. Biog. ac Em. W. blodeuai yn y cyfnod 1540-70. Y mae'r gosodiad yn Em. W. ei fod o Faenan, sir Ddinbych, yn awgrymu y gellir ei gysylltu â Dafydd ap Owen, rheithor Nannerch a Llandoged, a ficer Eglwysfach, 1537 (J. E. Griffith, Pedigrees, 196). Cadwyd ychydig gywyddau o'i eiddo yn Pen. MSS. 86, 112; Jesus College MSS. 137-8; Cardiff MSS. 12, 64, 84; Llanstephan MS 156 ; Cwrtmawr MS. 5; B.M. Add. MSS. 14873-4, 14966, 14969, 15000; N.L.W. MSS. 670, 834, 1560, 2602-3, 2692, 5269, 5283, 5474 (Aberdare 1), 6434, 6471, 6681, 8330. Priodolwyd rhai o'i gywyddau i Ruffudd ap Ieuan ap Llywelyn Fychan a Siôn Tudur.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/